March 9, 2020

February 28, 2020

Please reload

Recente berichten

WE HEBBEN GROOT NIEUWS ! KVS BRANST IS EEN STERRENCLUB !

February 26, 2020

 

Eind vorig jaar hebben we onze jeugdwerking door laten lichten door Foot PASS, een door de Voetbal Federatie Vlaanderen (VFV) erkend audit-bureau dat is gespecialiseerd in de voetbalsector. Centraal in hun benadering staat een integraal en sportspecifiek kwaliteitssysteem waarmee een structurele en duurzame verbetering van elke sportorganisatie wordt nagestreefd. Naast het meten en monitoren van kwaliteits- en prestatie-indicatoren, wordt er ook aandacht besteed aan het informeren, adviseren en coachen van de betrokken medewerkers. Een aangepaste ondersteuning van deze mensen, vaak vrijwilligers, maakt deel uit van deze globale kwaliteitsbenadering.

 

Wat is Foot PASS ?

* Ze stimuleert en ondersteunt voetbalclubs om hun jeugdopleiding te verbeteren en beloont de clubs die daar ook effectief in slagen.

* Ze kent labels en kwaliteitssterren toe aan Belgische voetbalclubs. Deze labels en sterren zijn een erkenning voor de goede jeugdopleiding in de club.  

* Ze ondersteunt de jeugdverantwoordelijken en -begeleiders structureel en professioneel. Uitgangspunt is een integrale kwaliteitsevaluatie met aandacht voor zowel sporttechnische als managementgerelateerde aspecten .

 

Om de jeugdopleiding binnen een club te evalueren maakt Foot PASS gebruik van een geautomatiseerd evaluatiesysteem. Dit Foot PASS instrument is opgebouwd rond 8 kwaliteitsdimensies. Die geven de kritieke succesfactoren aan die nodig zijn om een jeugdopleiding te runnen.

 

1. beleid en strategie – Waar staat de club voor? Hoe past de jeugdopleiding binnen dit kader?

2. organisatie – Hoe is de club gestructureerd en wat is de plaats van de jeugdopleiding? Wat zijn de taken van iedere medewerker?

3. voetbalopleiding – Bestaat er een voetbalspecifieke opleidingsvisie, opleidingsplan en werkinstrumenten? Hoe gebeurt de organisatie van trainingen en wedstrijden. Welke ervaring en diploma’s hebben de leden van de sportieve staf?

4. ondersteuning – Hoe verloopt de medische, mentale, studie- en sociaalmaatschappelijke begeleiding?

5. interne communicatie – Zijn er gesprekken met ouders en spelers? Hoe staat het met het verenigingsleven? Krijgen spelers en trainers feedback?

6. externe relaties – Welke informatie bevat de website van de club? Is er een samenwerking met gemeente, scholen en andere clubs?

7. accommodatie en materiaal – Hoe staat het met de wedstrijd- en oefenterreinen? Over welke accommodatie beschikt de club? Over welk trainingsmateriaal beschikken de spelers?

8. effectiviteit – Zijn er spelers uit de eigen jeugd in de A-kern? Zijn er veel spelers die de club verlaten?

 

Waarom een audit bij de jeugd van KVS Branst ?

Onze club groeit elk jaar. Steeds meer kinderen en jongeren willen leren voetballen bij KVS Branst. Hierbij is het onze plicht om hen een gedegen voetbalopleiding aan te bieden. Door een extern, onafhankelijk en formeel oordeel te krijgen over onze manier van werken kunnen we verder ontwikkelen naar een kwaliteitsvolle voetbalopleiding van onze spelers.

 

Resultaat

De club heeft een lijvig dossier opgesteld ter voorbereiding van deze doorlichting en recent was er een plaatsbezoek van de auditor. Alle hierboven opgesomde punten, en de informatie die de club op voorhand had doorgegeven werden grondig geëvalueerd door de auditor van Foot PASS en getoetst aan de realiteit. Daarbij werden clubverantwoordelijken, jeugdverantwoordelijken en jeugdtrainers geïnterviewd. Er waren ook gesprekken met ouders en spelers. Daarnaast werd door de auditor een vooraf niet aangekondigd bezoek gebracht aan een training om na te gaan in hoeverre de uitgeschreven instructies/procedurs in de praktijk werden gebracht.

 

Op basis van de bevindingen werd een eindrapport opgesteld en werd er een objectieve quotering toegekend. KVS Branst kreeg veel lof en het behaalde 1 ster bovenop het “Basic Quality Club” kwaliteitslabel. Dit is het maximum te behalen resultaat voor dergelijke type van beoordeling. Het betekent dat onze club een kwaliteitsvolle jeugdopleiding en goeddraaiende jeugdwerking aanbiedt. De hieraan verbonden subsidie zal uitsluitend worden aangewend om de jeugdwerking verder structureel te verbeteren. Het toegekende label is voor drie jaar geldig en binnen deze tijdspanne moet de club de aanbevelingen aanpakken en zich daarna opnieuw bewijzen.

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Volg ons
Please reload

Archief
  • Facebook Basic Square

© Copyright 2015. KVS Branst   Walter Van Ingelgem